Garancia és reklamáció


1. A vásárló által megvásárolt termékre az eladó internetes áruházának weboldalán, elektronikus formában a hatályos jogszabályok alapján jótállási idő vonatkozik. Az eladó felel a hibás termékért, a vásárló ennek a reklamációs szabályzatnak fényében igényt tarthat jogaira.

2. A reklamációkezelést ennek a reklamációs szabályzatnak fényében lehetséges érvényesíteni. A vásárló a megrendelése megerősítésével egyetért azzal, hogy megfelelő tájékoztatást kapott az áru reklamálásának feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamáció igénybevételének részleteit, és a jótállási időn belüli garanciális javítást a § 18 bek. 1. sz. 250/2007 törvénycikk alapján a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényeinek módosításáról 372/1990 szóló törvénycikk alapján.

3. A reklamációs szabályzat az internetes webshopon keresztül megvásárolt árura vonatkozik a vevő által az eladó elektronikus üzletének oldalán keresztül.

4. Ez a reklamációs szabályzat érvényes minden üzleti eseménynél, kivéve, ha meg voltak egyezve más szerződési feltételek.

5. A vevőnek joga van arra, hogy érvényesítse az olyan termékre vonatkozó garanciát, amely az eladó, a gyártó vagy a szállító által okozott hibáról árulkodik, amelyre jótállás vonatkozik, és az eladónál vásárolta.

6. A vevő a termék átvételét követően megvizsgálja a terméket. Ha termékhibát észlel, akkor érvényesítheti a garanciát az átvétel és ellenőrzés során talált hibákra. A jótállási időszak alatt az ügyfél jogosult a hiba ingyenes eltávolítására a termék és tartozékainak visszaküldése után az eladónak, a jótállási igazolással (ha van ilyen), és a vásárlás igazolásával.

7. Ha a termék hibás, az ügyfélnek jogában áll reklamációt benyújtani az eladó üzemeltető helyén a fogyasztóvédelemről szóló 18. §. (2) bekezdése szerint elektronikus levélben vagy telefonos kapcsolattartásban.

8. A reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor a következő feltételek teljesülnek:

 1. a reklamált terméket a vevő eljutatta GLS futárszolgálattal a következő címre: Freddy Hungary (GLS miskolci depója - d35), Pesti út 1, 3553 Kistokaj, Magyarország, Fedor Tímea, +36307109482, info@freddyhu.hu
 2. a reklamált termékkel együtt elküldte a fent említett címre a vásárlást igazoló bizonylatot (számlát), jótállási igazolást (ha volt kiállítva), a vásárló nevét és címét, telefonszámát, a termék hibájának pontos leírását, esetleg azt, hogy hogyan történt a termékhiba

9.  A reklamációs eljárás kezdete egyben a reklamáció érvényesítésének napja. A reklamált terméket a vevő az eladó által a / 8.a./ pontban meghatározott helyre nyújtja be.

10. A reklamációk beérkezésének helyén az eladó köteles gondoskodni a reklamációval megbízott személy jelenlétéről a  § 18 bek. 3. törvénynek megfelelően.

11. A vevőnek jogában áll érvényesíteni az eladó által vállalt felelősséget a termékhibákért indokolatlan késedelem nélkül.

12. A reklamált termék kézhezvételének napján az eladó átvételi elismervényt küld a vevőnek, levélben vagy email-en keresztül, amiben pontosan azonosítja a termék hibáit a § 18 bek. 5. törvénnyel összhangban.

13. Ha a vevő elküldte a reklamációs követelését, az eladónak vagy az engedéllyel rendelkező alkalmazottnak vagy egy kijelölt személynek kötelessége a vevőt tájékoztatni a jogairól, és köteles meghatározni a reklamáció érvényesítésének módját azonnal, összetett esetekben legkésőbb a követelés napjától számított 3 munkanapon belül és indokolt esetben, különösen akkor, ha a termék vagy szolgáltatás állapotáról komplex technikai értékelés szükséges, legkésőbb a követelés napjától számított 30 napon belül. A reklamáció módjának meghatározása után a követelést az eladó azonnal intézi, vagy indokolt esetben később, viszont a követelés napjától számított legfeljebb 30 napon belül. A reklamáció ügyintézési határidejének lejártakor a vevőnek joga van visszavonni a szerződést, vagy jogában áll a terméket új termékkel kicserélni.

14. A vevő nem érvényesítheti a garanciát olyan hibákért, amelyekre a szerződés megkötésekor figyelmeztette az eladó.

15. A vevő joga a jótállási garancia érvényesítésére megszűnik:

 1. ha nem nyújtja be a vásárlást igazoló bizonylatot- számlát (a vevő biztosítsa saját részére a számla másolatát), a szállítólevelet vagy a jótállási igazolást  (ha van ilyen), és a tartozékokat
 2. ha a termék jótállási ideje lejárt
 3. ha a termék mechanikai károsodást szenvedett a vevő hibájából, nem rendeltetésszerű használat miatt, vagy nem megfelelő méretválasztás következtében
 4. ha olyan körülmények között használja a terméket, amelyek nem felelnek meg a természetes környezetnek nedvesség, kémiai és mechanikai hatások miatt
 5. ha a terméket nem megfelelően kezelte, vagy elhanyagolta a termék kezelési útmutatásainak betartását
 6. a termék megkárosítása túlzott terhelés vagy túlzott használat miatt a Szlovák Köztársaságban hatályos  előírásokkal ellentétes módon
 7. a termék károsodása visszafordíthatatlan és / vagy előre nem látható események miatt
 8. a termék károsodása véletlenül, egyéb nemkívánatos beavatkozás, szállítási károk, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság, vagy más illetéktelen beavatkozás miatt
 9. ha a termék a vevő által módosítva volt.

16. Az eladó köteles a reklamációt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok egyikével befejezni:

a. a javított termék átadásával a vevőnek

b. a termék kicserélésével

c. a termék vételárának visszafizetésével a vevőnek

d. a termék árából kiszámolt ésszerű kedvezmény visszafizetésével

e. az eladó általi írásos kérelemmel a termék átvételéhez

f. a termék reklamációs kérelmének indokolt elutasításával.

17. Az eladó köteles a reklamációs eljárás eredményéről írásos dokumentumot adni a vevőnek a reklamáció érvényesítésének napjától számított 30 napon belül.

18. A jótállási idő tartama a vásárlási szerződés napjától számított 24 hónap, kivéve azokat a termékeket, amelyeken a jótállási időszakot a fogyasztás ideje, az élettartam vagy a minimális tartósság jelzi. A garancia időtartama meghosszabbodik azzal az időszakkal, amikor a vevő a termék garanciális javítása miatt nem tudta használni a terméket.

19. Ha a terméket kicserélik, a vevő kap egy vásárlási bizonylatot, amelyen a kicserélt termék szerepel, és minden további reklamációs igényt ezzel a bizonylattal és az új szállítólevél segítségével kell beadni. A termék kicserélése esetén új jótállási időszak veszi kezdetét a termék átvételétől.

20. Minden jogszerűen érvényesített jótállási javítás ingyenes.

21. Eltávolítható hiba esetén a reklamáció a következő módon lesz kezelve:

 1. az eladó biztosítja a hiba eltávolítását, vagy
 2. a hibás terméket az eladó kicseréli egy új termékre, mely azonos a reklamált termékkel

22. Ha olyan hibája van a terméknek, amely nem távolítható el, vagy olyan hibája van, amely többször ismétlődik, vagy több különféle eltávolítható hibája van, amelyek megakadályozzák, hogy a terméket  megfelelően használhassák, az eladó a következőképpen kezeli a reklamációt:

 1. az adásvételi szerződés felbontásával, vagy az ügyfél kérésére a termék kicserélésével egy hasonló, vagy jobb tulajdonságokkal, paraméterekkel rendelkező termékre, vagy
 2. ha az eladó nem tudja kicserélni a terméket egy másikra, a reklamációs eljárást egy jóváíró bizonylat kiállításával teljesíti.

23. Reklamálás céljából a többszörösen előforduló eltávolítható hibának a több mint kétszer ugyanaz az ismétlődő eltávolítható hiba minősül.

24. Reklamálás céljából a több különféle eltávolítható hibának a több mint kétszer ismétlődő különféle hiba minősül.

25. Ha az eladó a reklamációs eljárást visszautasítja jogszerű okokra hivatkozva, de a termékhiba a vevő szerint létezik, és nem távolították el, a vevő a termék hibájának eltávolítását a bíróságon keresztül érvényesítheti.

26. A jótállás nem érvényes, ha a használati utasításban leírt eljárást, kezelést a vevő figyelmen kívül hagyja.

e-img-105