Affiliate partner

Marketing Partner (Affiliate) Program Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános rendelkezések, a szerződés alanyai 

A freddyhu.hu címen működő Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban: Webáruház) az adatai:

Cégnév: Star spol. s r.o. Košice
Székhely: 04001 Košice, Južná trieda 66

Adószám: 30470578-2-51
Cégjegyzékszám: 31715532
Telefon: +36307109482
Email: info@freddyhu.hu

valamint a

Partner Marketing programra jelentkező, a freddyhu.hu-n található Partner Marketing regisztrációs űrlapot kitöltő, és ezzel a jelen szerződési feltételeket elfogadó cég, egyéni vállalkozó vagy számlaképes magánszemély (a továbbiakban: Marketing Partner),

együttesen “Felek”.

 

 1. A Marketing Programban való részvétel feltételei:
 • A Marketing Partner 18. élétévét betöltött számlaképes magyar állampolgár magánszemély, vagy Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéb szervezet lehet,
 • A regisztrációt csak ember kezdeményezheti, a robotok, “bot”-ok, automatikus módszerek által létrehozott Marketing Partneri fiókok nem megengedettek és érvénytelenek,
 • A regisztrációhoz hibátlanul és hiánytalanul meg kell adni a teljes nevet, (cég vagy szervezet esetén a cégnevet), érvényes e-mailcímet és mobiltelefonszámot, lakcímet (cég esetén a cég bejegyzett címét), bankszámlaszámot, melyre a jutalék folyósítása megtörténhet.
 • Egy személy vagy cég csak egy Marketing Partneri fiókot hozhat létre és tarthat fenn. 
 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

Jelen Partner Marketing ÁSZF Marketing Partner által történő elfogadása a programhoz való csatlakozás előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Marketing Partner regisztrálja magát a freddyhu.hu-n található elektronikus űrlap segítségével, és ezzel kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen szerződésben foglaltakat, melynek betartásáért és végrehajtásáért felelősséget vállal. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

 1. A felek együttműködésének célja

A Felek közti együttműködés célja az, hogy a Webáruház látogatottságát növelje, és végső soron a Webáruház forgalmát, árbevételét növelje azáltal, hogy a Marketing Partner a Webáruház internetes címét a téma iránt érdeklődő és nyitott közönség számára megosztva oda plusz látogatókat irányítson.

A Marketing Partnernek köszönhető látogatók és megrendelések beazonosításához a regisztrációt a Marketing Partner egyedi azonosítót kap a Webáruház weblapjától, mely az általa megosztandó tartalmak webes címében (URL-jében) is szerepelni fog. Az ilyen hivatkozások segítségével elért internetes oldalak megnyitásakor a Webáruház a felhasználó számítógépére ún. cookie adatcsomagot ment le (kivéve, ha az érintett felhasználó ezt a böngészőbeállításaiban kifejezetten megtiltotta), és a további oldalak böngészése során a cookie alapján azonosítja a közvetített felhasználót.

Amennyiben egy így azonosított felhasználó az első oldalmegnyitást követő 60 napon belül a Webáruházban (sikeresen teljesített, kifizetett, átvett) megrendelést ad fel, és attól a törvény által előírt 14 napon belül nem áll el, akkor a Marketing Partner az általa “közvetített” vevő vásárlásai után az ÁSZF 8. pontjában meghatározott jutalékra jogosult. (Ha az ajánlói hivatkozással érkezik egy látogató a Webáruházba, egy cookie-val tároljuk el a böngészőjében, hogy a Marketing Partner ajánlására érkezett. Ezt a cookie-t 90 napig tárolja a böngészője, tehát ha nem rendel azonnal, csak később, a cookie alapján azonosítani tudjuk, hogy a rendelése után melyik Marketing Partnernek jár a jutalék.)

 1. A felek közti szerződés létrejötte és hatálya

A jelentkezési eljárás a Webáruházban található elektronikus jelentkezési űrlap Marketing Partner általi kitöltésével és elküldésével kezdődik. Ez még nem jelent automatikusan Marketing Partnerré válást, arra csak a jelentkezés elfogadásával kerül sor.

A Marketing Partner által megadott adatok valódiságának teljes körű ellenőrzésére, a jelentkező tulajdonában és/vagy üzemeltetésében álló weblapok és/vagy internetes közösségekkel kapcsolatban a Marketing Partner által megadott adatok teljes körű ellenőrzésére a Webáruháznak nincs módja, azonban a Marketing Partner teljes jogi felelősséggel tartozik mind az általa megadott adatok hitelességével, mind pedig jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos tevékenysége kapcsán.

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson Marketing Partneri regisztrációt, vagy már jóváhagyott regisztrációt később azonnali hatállyal megszüntessen. A Marketing Partner általi szerződésszegés eseteit kivéve a Marketing Partneri szerződés és regisztráció megszüntetése esetén a Webáruház az addig közvetített megrendelések jutalékát kifizeti.

A jelen szerződés hatálya a Marketing Partnernek való jelentkezés Webáruház általi elfogadásával kezdődik, és határozatlan időre szól, vagyis addig tart, amíg valamelyik fél azt fel nem mondja, vagy amíg más módon pl. a Felek cégének megszűnésével – be nem fejeződik. A jelen szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatja, akár az ok megnevezésével, akár anélkül, a másik félhez eljuttatott elektronikus levélben. (A Webáruház elektronikus címe: info@freddyhu.hu, a Marketing Partner email címe pedig a regisztráció során megadott email cím.)  A szerződés megszűnése után teljesült megrendelések után Marketing Partner jutalékra nem jogosult.

A szerződés másik fél általi megszegése esetén is azonnali hatállyal felmondható a Felek által.

 1. A Felek jogai és kötelességei

5.1. A Webáruház Marketing Partnereinek hozzáférése van a Webáruház weblapján egy Marketing Partneri adminisztrációs felülethez, melyen megtekintheti a saját adatait, a partneri azonosítójának használatával született megrendeléseket és ezek állapotát, a függőben lévő és jóváhagyott jutalékokat, valamint a partnerlinken történt kattintásokra vonatkozó statisztikát. A Marketing Partner a regisztrációs adatait szükség esetén frissítheti, beleértve a bankszámla számát is, amelyre a jutalékok átutalása történik. A bejelentkezési azonosító a regisztráció elvégzett személyhez tartozik, annak másokkal való megosztása és több személy általi használata nem megengedett.

5.2 A Marketing Partner kizárólagosan felelős honlapja tartalmáért és karbantartásáért, illetve a közösségi oldalon vagy csoportban megosztott tartalmakért, a Webáruház azonban figyelemmel kísérheti a megosztott tartalmakat és hivatkozásokat, hiba esetén javítási kéréseket megfogalmazni, valamint az eredményesség érdekében szükségesnek ítélt változtatásokat jelezni. A Webáruháznak továbbá joga van ellenőrizni, hogy a Marketing Partner betartja-e a jelen szerződés előírásait, és hogy a partnerlinkek megfelelően működnek-e.

5.3 A Marketing Partner kizárólagosan felel azért, hogy az általa megosztott tartalmak vagy hivatkozások megfeleljenek a törvényi előírásoknak, a megosztási felületek (különös tekintettel a közösségi oldalak, vagy harmadik fél által üzemeltetett fórumok, blogok stb.) szabályzatainak. Saját üzemeltetésű weboldal vagy szolgáltatás esetén a Marketing Partner felel azok törvényes működéséért. Ezek bárminemű megszegéséből adódó felelősség kizárólagosan a Marketing Partnert terheli, a Webáruház minden ezzel kapcsolatos felelősséget kizár.

5.4 Ajánlott marketing módszerek

 1. a) A Marketing Partner az egyedi partneri azonosítóját tartalmazó linkeket/hivatkozásokat osszon meg, ez alapján tudja a Webáruház rendszere azonosítani, mint Marketing Partneri ajánlót. Bármelyik oldalunkra készíthet ajánlói linket, akár termékoldalra, akár a webáruház főoldalára. A partneri azonosítóval kiegészített hivatkozást a partneri adminisztrációs felületen hozhat létre.
 2. b) A Marketing Partner megoszthat szöveges hivatkozásokat, a Webáruház által készített vagy saját bannereket, képeket vagy egyéb grafikákat, a Webáruházban vagy a Webáruház közösségi oldalain közzé tett blogcikket és egyéb hasonló tartalmat (pl. termékleírást).
 3. c) Szerepeltethet a Marketing Partner az egyedi azonosítójával ellátott hivatkozásokat weblapján, email-jében, email láblécében, közösségi oldalán, közösségi oldalon vagy csoportban történő hozzászólásában vagy bejegyzésében.

A Marketing Partner tudomásul veszi, hogy a Webáruház általi azonosítás és követés feltétele, hogy az egyedi azonosító minden közzétett hivatkozásában szerepeljen.

5.5 Korlátozások, megkötések, és kifejezetten tiltott marketing eszközök és módszerek

a.) Saját weblapját és/vagy internetes közösségét honlapját minden Marketing Partner a tetszése szerint reklámozhatja, azonban minden olyan promóciót, tartalmat, ahol a Webáruház neve vagy egy terméke is felmerül, a nagyközönség közös fellépésként értékelhet. Amennyiben nem olyan blogbejegyzést, vagy tartalmat oszt meg a Marketing Partner, melyet a Webáruház készített elő megosztási céllal a 4.1 pontban említett Marketing Partneri adminisztrációs felületen, vagy amely a Webáruház internetes oldalán, blogjában vagy közösségi oldalán már szerepel, akkor javasolt előzetes véleményezésre a Webáruháznak elküldeni (az info@freddyhu.hu címre) a megosztani tervezett tartalmat vagy promóciót.

 1. b) Bizonyos hirdetési és terjesztési módok nemcsak a mi megítélésünk, hanem a hatályos jogszabályok szerint is tilalom alá esnek. Ilyen mindenekelőtt a spam, a kéretlen levelek küldése. Ez szigorúan tiltott eszköze a Marketing Partneri Programnak. A megengedett hírleveles hirdetési mód: ha annak címzettjei (pl. korábbi ügyfelek, a hírlevél szabályosan feliratkozott előfizetői, akiknek megvan rá a lehetősége, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozzanak.) A hírlevéllel ezzel kapcsolatos adatkezelési szabályok betartása teljes egészében a Marketing Partner felelőssége.
 2. c) A nem kereskedelmi felületeken (pl. fórumokban, közösségi oldalakon, közösségi csoportokban) való linkajánlás vagy reklámozás stb. is csak az adott fórum vagy weboldal szabályai szerint történhet.
 3. d) Tiltott továbbá az olyan hirdetés is, amely elkendőzi vagy meghamisítja a Marketing Partner nevét, identitását, domain nevét, IP címét vagy más azonosításra alkalmas adatát. Általánosságban: minden alkalommal úgy kell a Marketing Partnernek fellépnie, hogy abból nyilvánvaló legyen: magát (és/vagy a saját weblapját, cégét) – mint a Weboldaltól független entitást – képviseli.
 4. e) A Marketing Partnernek harmadik fél ilyen irányú kérdése esetén azonosítania kell magát, mint a Webáruház Marketing Partnere.
 5. f) Semmilyen körülmények között nem léphet fel a Marketing Partner a Webáruház nevében, vagy arra utalást nem tehet, azt a látszatot nem keltheti, hogy a Marketing Partner-i megállapodásban rögzített együttműködésen kívül bármely módon képviselné a Webáruházat.
 6. g) Ha akár egyéb kulcsszavak társaságában, akár azok nélkül egy PPC kampányban olyan kulcsszavakra licitál a Marketing Partner, akkor ezekből a kampányokból a látogatói forgalmat a Marketing Partnernek saját honlapjára vagy közösségi felületére kell irányítania, nem pedig közvetlenül a Webáruházra.
 7. h) Mivel a Webáruház árai időről időre változhatnak (többek között változó beszerzési árak, változó devizaárfolyamok vagy más költségek miatt, promóciós okokból vagy a Webáruház üzletpolitikai döntései okán), javasoljuk, a Marketing Partner saját, vagy saját üzemeltetésű weboldalán (blogján, közösségi oldalán stb.) az árak feltüntetését kerülje el, hogy az árváltozások okozta felhasználói panaszokat elkerüljék a Felek. Az egyértelműség kedvéért a Felek leszögezik, hogy a termékkínálat kialakítása és az árazás a Webáruház önálló joga és kötelessége, a kínálat vagy az árak változásáról a Marketing Partnerek előzetes értesítést nem kapnak a Webáruháztól.

5.6 Marketing Partner kötelezettséget vállal, hogy a Webáruház jelen szerződésben meghatározott együttműködéssel érintett szolgáltatásai/weboldala szempontjából versenytársnak tekinthető szolgáltatások/weboldalak tekintetében hasonló célú vagy jellegű megállapodást, illetve szolgáltatást csak a Megbízó előzetes írásbeli (e-mail-es) tájékoztatása és ennek Webáruház általi írásos tudomásul vétele esetén teljesít.

 1. Szerződésszegés esetei

A Marketing Partner szerződésszegésének számít, és azonnali felmondással jár, ha a Marketing Partner megszegi jelen szerződés 5. pontjában és alpontjaiban foglaltakat, vagy csalást kísérel meg vagy követ el, törvénysértő, túlzottan agresszív, vagy megkérdőjelezhető marketing módszereket használ, vagy ha a Webáruház üzleti érdekeit vagy jóhírnevét sértő vagy veszélyeztető módon él vissza a Marketing Partneri státusszal. Ilyen esetekben, valamint a Marketing Partner az érintett ügyletek által generált jutalék kifizetését megtagadhatja és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 1. A szerződés módosítása

A Webáruház jelen ÁSZF-et saját belátása szerint, bármikor, azonnali hatállyal módosíthatja, és a módosításról emailben értesíti a Marketing Partnereket 24 órán belül.  (A mindenkor érvényes ÁSZF a Webáruházban megtalálható.) A módosítások érinthetik pl. a jutalék mértékét, a fizetési eljárást vagy a partneri együttműködés más részleteit is. Ha a Marketing Partner számára bármely módosítás nem elfogadható, akkor jogosult a partneri szerződés azonnali, a kifizetetlen jutalékok azonnali elszámolását kérve a szerződés felmondására, a Marketing Partneri regisztráció megszüntetésére. Amennyiben erre nem kerül sor, és továbbra is tevőlegesen részt vesz a partnerprogramban, akkor azt a módosítások elfogadására irányuló ráutaló magatartásként értékeljük.

 

 1. A jutalék mértéke, elszámolása és kifizetése

8.1 A Marketing Partner a közreműködésével létrejött megrendelések nettó (azaz ÁFA nélküli) értéke 8%-ának megfelelő nettó üzletszerzési jutalék számlázására jogosult a 8. pont alpontjaiban meghatározott módon és feltételekkel. Akciós termékek esetén a jutalék alapja a vásárláskor érvényes kedvezményes (nettó, ÁFa nélküli) ár. Ha a vevő kategóriája, egy kuponkód vagy bármi egyéb őt árkedvezményre jogosítja, akkor szintén a kedvezményes (nettó, ÁFA nélküli) ár a jutalék alapja. A szállítási és csomagolási díj, utánvét vagy egyéb adminisztrációs költség nem számít bele a jutalékalapba.

8.2 Marketing Partner nem jogosult a 8.1-ben meghatározott jutalékon túl egyéb jutalékra, sem bárminemű költség tovább hárítására.

8.3 A Marketing Partner nem jogosult jutalékra a Webáruházban történt saját vásárlásai után.

8.4 A Marketing Partner elfogadja, hogy amennyiben egy általa megosztott hivatkozásban a Marketing Partner egyedi azonosító kódja nem szerepel, vagy azt a közvetített személy eltávolítja a weblap első megnyitása előtt, akkor a látogatást a Webáruház azt nem tudja a Marketing Partnerhez kapcsolni, így egy esetleges megrendelés esetén a jutalék összegét a Marketing Partner felé jóváírni. Általában, a Marketing Partner csak azon megrendelések után jogosult jutalékra, melyet a Webáruház rendszere az egyedi azonosító megfelelő használatnak köszönhetően technikailag képes volt azonosítani, és mely a Webáruház Marketing Partner adminisztrációs rendszerében megjelenik a Marketing Partner által közvetített tranzakcióként. A Webáruház csak az ilyen tranzakciókat fogadja el jutalékalapként, más nyilvántartások vagy rendszerek adatai alapján való jutalékalap-számítást kizárja.

8.5 A Webáruház a Marketing Partneri profilban megadott bankszámlára való átutalással teljesíti az aktuálissá vált jutalékok kifizetését. Az átutalásra a jutalékra vonatkozó, “üzletszerzési jutalék” címen szabályosan kiállított számla kézhez vétele után kerül sor, 10 banki napon belül. A Webáruház esetleges késedelmes fizetése esetén a Ptk. kapcsolódó rendelkezései az irányadóak. Számla benyújtására akkor válik a Marketing Partner jogosulttá, ha a ki nem fizetett jutalékok halmozott összege eléri a minimum nettó 30000 Ft-ot. A számla címzettje: Freddy Hungary, Star spol. s r.o. Košice, 04001 Košice, Južná trieda 66, adószám: 30470578-2-51. (Marketing Partnereinkkel kapcsolatos elvárásunk tehát, hogy számlaképesek legyenek, és tevékenységi körükben olyan tevékenység is szerepeljen, amely a jutalék törvényes kiszámlázását lehetővé teszi (pl közvetítői/ügynöki jutalék, 7320 Piackutatás)).

 

8.6 A szerződés befejezésekor, vagy ha az összeg 3 hónapig a megadott minimum kifizetési összeg alatt marad, az addig összegyűlt jutalék összeghatártól függetlenül leszámlázható.

8.7. A Webáruház a kifizetett jutalékból nem von le semmilyen adót, azok megfizetése a Marketing Partner feladata és felelőssége.

 1. A felelősség korlátozása ill. kizárása

9.1 Nem vállalunk sem explicit sem burkolt kötelezettséget vagy garanciát sem a szerződésben szereplő Webáruházi honlappal, közösségi oldalunkkal, sem az azon keresztül elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, azok bármely dokumentált vagy nem dokumentált célnak való megfelelésére vonatkozóan. Nem vállalunk garanciát arra sem, hogy honlapunk vagy közösségi oldalunk folyamatosan elérhető, vagy hogy hibamentes. A Webáruház nem tehető felelőssé sem a szolgáltatás kiesésekért, sem az esetleges hibákért, továbbá mindezek következményeiért sem még akkor sem, ha ezek bekövetkeznének.

9.2 A Webáruház halmozott, pénzben megfogalmazott felelőssége a jelen szerződésben ki nem zárt ill. ki nem zárható esetekben is legfeljebb az érintett partnernek a jelen szerződés hatálya alatt kifizetett jutalékok összesített összegéig terjed.

 1. Titoktartás

Minden bizalmas információ – legyen az üzleti, technikai, pénzügyi vagy ügyfelekre vonatkozó információ -, amely a szerződés hatálya alatt a másik fél tudomására jut, annak eredeti tulajdonosáé marad. A Felek a tudomásukra jutott bizalmas információt nem hozzák nyilvánosságra ill. nem közlik harmadik féllel az információ gazdájának előzetes írásos engedélye nélkül. A titoktartási szabályok megszegéséért a Marketing Partner korlátozás nélkül felel.

 1. Vegyes rendelkezések

A Marketing Partneri regisztrációt kezdeményező fél elfogadja, hogy szerződő félként önálló entitás, és ez a szerződés a Marketing Partneri kapcsolatot leszámítva nem teremt a Felek között egyéb partneri, vegyesvállalati (joint venture), franchise, ügynöki ill. kereskedelmi képviseleti vagy alkalmazotti jogviszonyt. A Marketing Partner érti és tudomásul veszi, hogy a Webáruházat semmilyen egyéb ügyben nem képviselheti, nevében ajánlatot nem tehet vagy nem fogadhat el.

Ez a szerződés a tárgyára nézve érvénytelenít és felülbírál minden korábbi, szóbeli vagy írásbeli megegyezést, ígéretet vagy egyéb kommunikációt a Felek között. Ha a szerződés valamely részéről utólag kiderül, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan, akkor ez a rész a lehető legkisebb mértékben módosítandó oly módon, hogy új tartalmában a Felek eredeti szándékát tükrözze. Ha ez nem lehetséges, akkor az érintett rész semmisnek tekintendő. A szerződés fennmaradó részének érvényességét az ilyen módosítás nem érinti.

A szerződés elfogadásával a Marketing Partner kijelenti, hogy annak megkötéséhez és végrehajtásához minden szükséges jogosultsággal és képességgel rendelkezik, és ehhez nincs szüksége harmadik fél jóváhagyására vagy egyetértésére. A szerződés aláírás nélkül is érvényes.

 

2024.02.02